کلاس شهرسازی سوم دبستان
8 a5aa66eb55f7f3c071b92235c188926ee1b6fdc84be2abe5987b0333204b61a3
در كلاس شهر سازي به دنبال ياد گرفتن مفاهيم شهرسازي و شبيه سازي شهر ها هستيم. در اين كلاس ياد مي گيريم شهر ها چگونه به وجود آمدند و شهر هاي بزرگ و منظّم چگونه طرّاحي مي شوند. سعي مي كنيم شهري با مشخّصات مناسب بسازيم. براي اين كارها از نرم افزارهاي شبيه سازي شهر استفاده مي كنيم و ياد مي گيريم چگونه به آن ها كار كنيم. در نهايت مي توانيم شهرهاي مناسب و منظّم ساخته و آن ها را مديريت كنيم. در اين صفحه مشخّصات شهرهايي كه ساخته ايم و همچنين مدال هايي كه كسب كرده ايم آورده شده است. اين صفحه توانايي ها و ميزان پيشرفت ما را در زمينه شهر سازي و مديريت شهر نشان مي دهد.
تابستان 1394
آموزش گام به گام نصب نرم افزار Cities XXL
Implement help desk
فایل پیوست در خصوص آموزش گام به گام نصب نرم افزار Cities XXL می باشد. لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل طبق دستورالعمل موجود در انتهای فایل با معلمان رایانه سوم به صورت کتبی در ارتباط باشید.
سه‌شنبه 25 دی 1397
برترین ها