Untitled 9
مدال طلا رضایت شغل کارمند
امتیاز: 20
توضیحات
ميزان رضايت شغلي شهروندان نوع دو شهر شما اگر بيشتر از 90 درصد باشد اين مدال براي شما باز خواهد شد .
بازگشت