Untitled 3
مدال طلا رضایت شغل مدیر
امتیاز: 20
توضیحات
ميزان رضايت شغلي شهروندان نوع سه شهر شما اگر بيشتر از 80 درصد باشد اين مدال براي شما باز خواهد شد .
بازگشت